منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بررسی ۴۵۰ میلیون خط کد در نرم‌افزارهای متن‌باز

گزارش جدیدی که Coverity بعد از بررسی ۴۵۰ میلیون خط کد داد، مبنی بر این بود که نرم‌افزارهای متن‌باز از لحاظ کیفیت کد پابه‌پای نرم‌افزارهای اختصاصی پیش می‌روند.
در این گزارش در هر ۱۰۰۰ خط کد Defect Density بررسی شده‌است و این تراکم خطا در نرم‌افزارهای متن‌باز ۰٫۶۹ و در نرم‌افزارهای اختصاصی ۰٫۶۸ اعلام شده‌است.
لازم به ذکر است که این عدد برای پروژه‌هایی مانند هسته لینوکس بسیار پایین‌تر است، به عنوان مثال این خطا برای هستهٔ لینوکس نسخهٔ ۳.۸ که پس از بررسی ۷٫۶ میلیون خط کد انجام شده‌است، عدد ۰٫۵۹ می‌باشد.

منبع اصلی خبر