منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برنامه انتشار ماه آبان و آذر

طبق عادت گذشته در ابتدای ماه لیستی از چیزهایی که دوست دارم اینجا درباره شان بنویسم در می آورم. اینگونه نقشه راهی خواهم داشت که می تونم به راحتی با استفاده از اون وقتم و بیشتر متمرکز کنم. در حقیقت دارم تلاش می کنم برای خودم برنامه ریزی بهتری بکنم.

خب برای ماه آبان و آذر چه کارهایی قرار است بکنیم؟

  • معرفی Nginx - مقاله ارایه شده در دومین کنفرانس نرم افزار های آزاد - زنجان شهریور ۱۳۹۰
  • معرفی Twisted - event-driven networking engine
  • چگونه یک روبات جمع آوری اطلاعات از یک سایت بنویسیم؟
  • DWM راهکار مناسبی برای مدیریت پنجره ها در لینوکس
  • تست و معرفی Dart - زبان گوگل
  • راه اندازی DNS Server
  • استفاده از KVM به عنوان یک ابزار عملی - نصب و راه اندازی