منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۱

fedora

نسخه بعدی توزیع محبوب و قدرتمند فدورا که Fedora 21 می باشد بر اساس برنامه زمانبندی قرار بود نسخه آلفای آن امروز یعنی ۹ سپتامبر ۲۰۱۴ مصادف با ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ منتشر شود اما بنا به تغییراتی که در برنامه ی زمانبندی رخ داده است نسخه آلفای فدورا ۲۱ در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۴ منتشر می شود و به همین ترتیب نسخه ی بتا در تاریخ ۲۱-۱۰-۲۰۱۴ و نسخه نهایی در تاریخ ۲۵-۱۱-۲۰۱۴ منتشر خواهد شد.

این در حالی می باشد که نسخه های پایدار Fedora 19  و Fedora 20  می باشند.برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ی زمانبندی انتشار فدورا ۲۱ کافیست تا جدول زمانبندی انتشار آن را مشاهده نمایید.

 برچسب ها : , , , , , , , , , ,