منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۴

fedora-logo

نسخه بعدی توزیع محبوب و قدرتمند فدورا که Fedora 24 می باشد برنامه زمانبندی آن منتشر شده است که البته با دو هفته تغییر در برنامه ی زمانبندی اکنون قرار است تا نسخه ی آلفای فدورا ۲۴ در تاریخ ۱۵-۰۳-۲۰۱۶ و نسخه بتای فدورا ۲۴ در تاریخ ۲۶-۰۴-۲۰۱۶ و سرانجام نسخه نهایی در تاریخ ۳۱-۰۵-۲۰۱۶ منتشر شود.

جهت اطلاعات بیشتر و مشاهده برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۴ کافیست تا به لینک پایین مراجعه نمایید :

 

https://fedoraproject.org/wiki/Releases/24/Schedule

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,