منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برنامه زمانبندی انتشار فدورا 21

fedora-21

با توجه به اینکه Fedora 20  آخرین نسخه ی پایدار این توزیع محبوب می باشد،هم اکنون برنامه زمانبندی انتشار نسخه ی آینده در دسترس می باشد.

نسخه بعدی که فدورا ۲۱ می باشد بر اساس زمان بندی موجود، نسخه ی آلفای آن در تاریخ ۵-۸-۲۰۱۴  و نسخه بتای آن در تاریخ ۹-۹-۲۰۱۴ منتشر خواهد شد و سر انجام نسخه نهایی Fedora 21 در تاریخ ۱۴-۱۰-۲۰۱۴ منتشر خواهد شد.برای دیدن برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۱  کافی است تا به اینجا مراجعه نمایید.امید است که روند توسعه با مشکلی روبرو نشود تا بر اساس برنامه ی زمانبندی شاهد Fedora 21 باشیم.

 برچسب ها : , , , , , , , , , , ,