منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برنامه نویسی با زبان C++/Qt (قسمت چهارم)

در قسمت پیشین نگاهی به کلاس QList و مثال‌های مربوطه داشتیم. در این قسمت نیز  با ما همراه باشید تا نگاهی به دو کلاس QDir و QTime داشته باشیم.

کلاس QDir:

برای استفاده از کلاس QDir به صورت زیر عمل می‌کنیم.

#include QDir

این کلاس باعث دسترسی به یک دایرکتوری و محتوای آن می‌گردد. به عنوان مثال:

#include QTextStream
#include QDir
int main()
{
QTextStream out(stdout);
QString home = QDir::homePath();
out << home << endl;
}

که آدرس دایرکتوری خانگی کاربر را برمی‌گرداند.

 

snapshot1

همچنین در مثال بعدی ما با استفاده از QDir فایلهای داخل دایرکتوری را نمایش می دهیم. به عنوان مثال، خروجی حاصل شده از برنامه زیر، فهرستی از فایل‌های c موجود در دایرکتوری فعلی خواهد بود.

#include QTextStream
#include QDir
int main()
{
QTextStream out(stdout);
QDir dir;

QStringList filters;
filters << "*.cpp" << "*.cpp~";
dir.setNameFilters(filters);

QFileInfoList list = dir.entryInfoList();

for (int i = 0; i < list.size(); ++i) {
QFileInfo fileInfo = list.at(i);
out << QString("%1").arg(fileInfo.fileName());
out << endl;
}
}

snapshot2

کلاس QTime:

این تابع را بدین شکل تعریف می کنیم:

#include QTime

تابع QTime همانطور که از نامش پیداست برای دستیابی به توابع زمانی در Qt به کار می‌رود. در مثال زیر ما برنامه‌ای را نوشته‌ایم که زمان محلی را به خروجی ارجاع می‌دهد.

#include QTextStream
#include QTime

int main()
{
QTextStream out(stdout);

QTime qtime = QTime::currentTime();
QString stime = qtime.toString(Qt::LocalDate);

out << stime << endl;
}

که خروجی آن، اینچنین خواهد بود:

$ ./time
10:30:33 PM

در قسمت بعدی به آموزش کلاس QTString به صورت مفصل‌تری خواهیم پرداخت.

ارسال نظر سریعبرچسب ها : , ,