منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برنامه نویسی بینایی ماشین با پایتون

اگر شما دانش ابتدایی از تئوری های مقدماتی و الگوریتم های اولیه بینایی ماشین دارید، این کتاب برای شروع بسیار مناسب شماست. شما تکنیک هایی برای شناسایی اشیاء را خواهید آموخت. روش های باز سازی سه بعدی و تصویر سازی استریو و واقعیت افزوده را خواهید دید. همچنین برنامه های دیگر بینایی ماشین که تماما به زبان پایتون نوشته شده اند را با مثال هایی واضح خواهید آموخت.