منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برندگان و بازندگان 2011

سال 2011 برای متن باز، سالی پر فراز و نشیب بود. این سال را می‌توان از دیدگاه‌های مختلف بررسی کرد؛ مشاوران متن باز، کاربران فنی و حتی یک کاربر معمولی خانگی.