منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بروزرسانی فایرفاکس ۴۸.۰.۲ به ۴۹.۰.۱ در مانجارو ۱۶.۰۸

در مانجارو ۱۶.۰۸ به صورت پیشفرض فایرفاکس ۴۸.۰.۲ نصب شده است و امکان بروز رسانی آن به نسخه ۴۹.۰.۱ وجود دارد. برای بروزرسانی از pacman به صورت زیر استفاده می کنیم. با دستور زیر می توانید نسخه فعلی فایرفاکس را پیدا کنید.

firefox –version

Mozilla Firefox 48.0.2

برای بروز رسانی از دستور pacman به صورت زیر استفاده می کنیم.

pacman -S firefox

resolving dependencies...
looking for conflicting packages...
:: firefox and firefox-kde are in conflict. Remove firefox-kde? [y/N] y

Packages (2) firefox-kde-48.0.2-1 [removal]  firefox-49.0.1-1

Total Download Size:   38.29 MiB
Total Installed Size:  90.09 MiB
Net Upgrade Size:      -0.75 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y

در نهایت با اجرای دستور زیر مجدد می توانید نسخه فایرفاکس پس از بروز رسانی را مشاهده کنید.

firefox –version

Mozilla Firefox 49.0.1برچسب ها : , , , , , , , , ,