منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برگرداندن پروفایل

داکیومنت

ALTER USER

Administering User Privileges, Roles, and Profiles

برای برگرداندن یک کاربر به پروفایل پیش‌فرض خود می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

ALTER USER username PROFILE DEFAULT;

همجنین برای پاک کردن پروفایل می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

DROP PROFILE app_user CASCADE;برچسب ها :