منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برگه‌تقلب Keyboard Shortcuts گیمپ

با سلام

http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/Gimp.pdf

یا علی
برچسب ها :