منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بزرگ جانگوی کوچک

ساخت یک فریم ورک پایتونی ساده با الهام از کد های فریمورک جانگو

جانگو یک فریم ورک قوی با امکانات بسیار است که تقریبا تمام نیاز ها برای ساخت برنامه های وبی کوچک و بزرگ و حتی با ده ها هزار کاربر را پشتیبانی می کند.

ولی این فریم ورک با تمامی امکانات و ویژگی ها و نکات ریز برنامه نویسی که در طراحی آن رعایت شده و تیم قوی که در توسعه آن وجود دارند، دارای یک سری محدودیت هاست.