منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بعد از نصب فدورا ۱۹ چه کار کنیم؟

فدورا ۱۹ به عنوان جدیدترین نسخه این توزیع، هفته پیش منتشر شده‌است. این نسخه نسبت به نسخه‌های قبلی خود بهبودهای بسیاری داشته است. ولی برای حداکثر استفاده از امکانات آن لازم است بعد از نصب ، سیستم خود را شخصی‌سازی نمایید.

راهنمایی که در ادامه منتشر می‌شود به شما برای شخصی‌سازی سیستم خود کمک خواهد کرد.

منبع اصلی خبر