منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بلندر نسخه ۲٫۵۶a بتا منتشر شد.

به علت مشکلی که در نسخه ۲٫۵۶ هنگام عمل آندو در شبیه سازی پارچه و مایعات وجود داشت، بنیاد بلندر نسخه اصلاح شده را منتشر کرد.

\"\"لیست باگ های برطرف شده

از اینجا نسخه ۲٫۵۶a را دانلود کنید.برچسب ها : , ,