منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بنویس …

می‌نویسم …

دوبار، سه‌بار، چهاربار … بارها و بارها، می‌نویسم !

مدتی چراغ نوشتن در من خاموش شده بود، اما کنون روشن شد تا بتوانم باری دیگر با نوشتن و به اشتراک گذاشتن دانش‌ها و تازه‌های خود، دانش‌ها و تازه‌های بیشتری کسب کنم، پیش از این نوشته‌های من بیشتر در مورد سرویس های وب، گنو/لینوکس و متن باز بود، امیدوارم در مسیر نو و تازه که پیش رویم است در مورد همه نوع تکنولوژی که با آن سر و کار دارم و داریم بنویسم.

محمدرضا بوذری, Mohammad Reza Boozaryبرچسب ها :