منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بهترین گواهینامه های شبکه های کامپیوتری در سال 2016(بخش چهارم)

بهترین گواهینامه های شبکه های کامپیوتری در سال 2016(بخش چهارم)

url

همانند تمامی انواع گواهی های ( ISC)2 ، CSSLP نیز یک دوره عادی دریافت گواهینامه است که اتفاقا به بسیاری از پروژه های برنامه نویسی و توسعه ای هم مربوط می شود . با استفاده از آزمایش کنندگان QA و موارد مشابه آن ،که بسیار هم مورد توجه برنامه نویسان واقع شده است ،برچسب ها :