منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بهترین گواهینامه های شبکه های کامپیوتری در سال 2016(بخش ششم)

بهترین گواهینامه های شبکه های کامپیوتری در سال 2016(بخش ششم)

c

گواهی های C و C++

زبان های برنامه نویسی C و C++ در طی سال های اخیر بسیار به گوش ما می خورند . زبان برنامه نویسی C ، کار خود را بین سال های 1960 تا 1970 آغاز کرد و زبان برنامه نویسی C++ نیز بین سال های 1980 تا 1990 شروع به کار کرده است . اگرچه امروزه اغلب دانشگاه ها و دانشکده های موجود در ایالات متحده امریکا ، دوره های برنامه نویسی C و C++ اجرا می شوند ، اما با این وجود موسسه C++ و Pearson VUE تصمیم گرفته اند تا با طراحی نخستین گواهی نامه های C/C++ ، سایر گواهی نامه ها را از رده خارج کرده و خود به جای آنها مشغول فعالیت بشوند .برچسب ها :