منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بهترین گواهینامه های شبکه های کامپیوتری در سال 2016(بخش دوم)

بهترین گواهینامه های شبکه های کامپیوتری در سال 2016(بخش دوم)

2016 best networking certs r 640x480

می توان گفت که Microsoft Certified Solutions Developer همان رایج ترین و متداول ترین گواهینامه هایی هستند که برای برنامه نویسان و توسعه دهندگان برنامه ها ( نرم افزار ها ) به صورت عادی مورد استفاده قرار می دهند . MCSD تمامی نمونه های Visual Studio های رایج ( برای MCSD : گواهینامه Application Lifecycle Management) را تحت پوشش قرار می دهد و همچنین در مورد HTML5 ، CSS3 ، C# ، ASP.NET ، Azure ، Web Services و SharePoint نیز دید وسیعی دارد و آنها را نیز مورد تاکید قرار می دهد .برچسب ها :