منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بهشت و جهنم

سلام.امروز میخوام درد ودل کنم. چرا حس همکاری اینقدر کم رنگه؟ چرا وقتی حرف از کار گروهی میاد همه دنبال ساده دل گروه میگردن تا کارارو سرش هوار کنن؟ چرا..؟چرا..؟چرا...؟

امیدوارم این پست یه حالی به دلاتون بده