منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

به دست آوردن زمان اجرا با دقت بسیار زیاد

time running out به دست آوردن زمان اجرا با دقت بسیار زیاد

توجه : API های استفاده شده در این آموزش فقط برای استفاده در  محیط های برنامه نویسی در ویندوز قابل استفاده است. در ضمن در کامپیوترهایی که از چند پردازنده ( نه پردازنده ای با چند هسته!) و یا چند مادربورد استفاده می کنند که در آن ها دامنه فرکانس کلاک پردازنده یکسان نیست، نتایج غیر معتبر خواهد شد. (برای کاربران لینوکس و سیستم های مبتنی بر BSD مانند یونیکس، توابع قابل اطمینان و یا بسیار دقیق پیدا نکردم!)

 

برای اندازه گیری زمان اجرای یک تابع یا بخشی از آن، کلاک های لازم برای اجرای آن را بر فرکانس کلاک پردازنده تقسیم می کنیم. در واقع فرکانس کلاک بیان کننده زمان مصرف شده برای یک کلاک است و ما با تقسیم کلاک ها بر فرکانس میخواهیم پیدا کنیم که کل زمان کلاک های محدوده مورد نظر ما در برنامه، چه کسری از زمان را لازم داشته است. با این روش ما در اندازه گیری زمان اجرا به دقت میکرو ثانیه و بهتر می رسیم.

نکته: توابع و ساختارهای این آموزش در هدر فایل 

Windows.h

 قرار دارد.

و در ضمن برای جا دادن اعداد صحیح بزرگ هم از ساختار 

LARGE_INTEGER

 استفاده می شود که به صورت جزیی ساختار آن در این لینک آورده شده است.

ابتدا متغیرهای StartingTime, EndingTime, ElapsedMicroseconds به ترتیب برای نگه داری تعداد کلاک های زده شده از زمانی که سیستم کامپیوتر شما شروع به کار کرده تا قبل از اجرای بخش مورد نظر، برای نگه داری کلاک های زده شده از زمانی که سیستم کامپیوتر شما شروع به کار کرده تا آخر اجرای بخش مورد نظر و متغیر سوم هم برای نگه داری تفریق مقادیر دو متغیر قبلی و همچنین محاسبه زمان صرف شده با دقت مورد نظر را تعریف می کنیم.

متغیر Frequency را نیز برای نگه داری مقدار فرکانس پردازنده تعریف می کنیم. به یاد داشته باشید که فرکانس پردازنده شما در طول اجرای برنامه تغییر نخواهد کرد.

 

LARGE_INTEGER StartingTime, EndingTime, ElapsedMicroseconds;
LARGE_INTEGER Frequency;

حالا با تابع ()QueryPerformanceFrequency مقدار فرکانس پردازنده را می گیریم و با فراخوانی تابع ()QueryPerformanceCounter کلاک های زده شده در کامپیوتر از لحظه روشن شدن تا زمان فراخوانی را می گیریم.

QueryPerformanceFrequency(&Frequency); 
QueryPerformanceCounter(&StartingTime);

و اما پس از این همه مقدمه چینی به اجرای تابع یا تکه کد مورد نظر می رسیم. در اینجا به گذاشتن یک کامنت برای مثال بسنده می کنیم.

// YOUR CODE

بعد از اجرا، دوباره مقدار کلاک های زده شده در پردازنده را می گیریم و حاصل تفریق این مقدار با مقدار کلاک های زده شده قبل از اجرای بخش مورد نظر را در متقیر ElapsedMicroseconds و در بخش ۶۴ بیتی آن یعنی QuadPart (به فرض ۶۴ بیتی بودن پردازنده) قرار می دهیم.

QueryPerformanceCounter(&EndingTime);
ElapsedMicroseconds.QuadPart = EndingTime.QuadPart - StartingTime.QuadPart;

و اما نکته مهمی که حالا باید به آن پرداخت این است که قبل از تقسیم کلاک های زده شده برای اجرای بخش مورد نظر برفرکانس پردارنده، برای جلوگیری از از بین رفتن دقت (اعداد اعشاری بسیار کوچک) در این تقسیم، باید دقت مورد نظر را اعمال کنید (حاصل تفریق را در توان دقت دلخواه ضرب کنید). ما برای آموزش مطلب دقت نانوثانیه را انتخاب می کنیم. دقت کنید که اگر پیش بینی می کنید که زمان اجرای برنامه شما از نانوثانیه هم کمتر است و یا بعد از اندازه گیری زمان عدد صفر حاصل شد، دقت های بالاتر را (پیکو ثانیه) امتحان کنید.

ElapsedMicroseconds.QuadPart *= 1000000000;
ElapsedMicroseconds.QuadPart /= Frequency.QuadPart;

تمام شد! حالا مقدار ElapsedMicroseconds.QuadPart (با فرض ۶۴ بیتی بودن پردازنده) زمان اجرای الگوریتم یا تکه کد شما با دقت دلخواه تان است.

در روز های آینده مقایسه ای میان زمان اجرای چند الگوریتم مرتب سازی با ورودی های مختلف با استفاده از این آموزش روی وبسایت می آید.

 

مطالب این پست به کمک آمورشی در شبکه توسعه دهندگان مایکروسافت، نوشته شده است. پس برای کسب اطلاعات جزیی از API استفاده شده در این مطلب می توانید به صفحه آموزش ذکر شده مراجعه کنید.

digg به دست آوردن زمان اجرا با دقت بسیار زیاد  reddit به دست آوردن زمان اجرا با دقت بسیار زیاد  stumbleupon به دست آوردن زمان اجرا با دقت بسیار زیاد  yahoo buzz به دست آوردن زمان اجرا با دقت بسیار زیاد  dzone به دست آوردن زمان اجرا با دقت بسیار زیاد  facebook به دست آوردن زمان اجرا با دقت بسیار زیاد  delicious به دست آوردن زمان اجرا با دقت بسیار زیاد  dotnetkicks به دست آوردن زمان اجرا با دقت بسیار زیاد  dotnetshoutout به دست آوردن زمان اجرا با دقت بسیار زیاد  linkedin به دست آوردن زمان اجرا با دقت بسیار زیاد  technorati به دست آوردن زمان اجرا با دقت بسیار زیاد  twitter به دست آوردن زمان اجرا با دقت بسیار زیاد  google buzz به دست آوردن زمان اجرا با دقت بسیار زیاد  برچسب ها : , ,