منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

به روز رسانی امنیتی برای سرور DHCP

ISC یک به روز رسانی امنیتی برای سرور DHCP عرضه کرد. این به روزرسانی جهت از بین بردن دو مورد از آسیب پذیری‌هایی که گزارش شده، صورت گرفته است. بنا بر گزارشات، سرور هنگام پردازش بسته‌های خاصی میتواند به حالت توقف(halt) برود. با این اتفاق سرور Down میشود و مشتری‌های شبکه نمی‌توانند آدرس‌های IP را دریافت کنند و در نتیجه در شبکه اختلال ایجاد می‌شود. در این به روزرسانی بسته‌ها و یا مسیرهایی که منجر به مشکل می‌شوند، از بین رفته است.