منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

به پایان آمد این دفتر

سرانجام ترجمه بخش BashFAQ از ویکی Greg's Wiki شامل ۱۱۰ پرسش و پاسخ به پایان رسید. این مجموعه را به قالب pdf تبدیل نموده‌ام و برای دریافت در اینجا قرار داده‌ام.


حکایت همچنان باقیست

از یادداشت بعد، به برخی مفاهیم مهم که به صورت صفحات جداگانه در این ویکی قرار دارند و برای توضیحات تفصیلی، پیوند به آنها در متن راهنما و پرسش و پاسخ‌ها درج گردیده، پرداخته خواهد شد.