منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بک آپ و ریستور دیتابیس IBSng

امروز پس از مدتها به خاطر انتقال سرور IBS به سرور جدید  مجبور شدم این رو هم دنبالش برم و یاد بگیرم!

برای بک آپ گرفتن مراحل زیر لازمه :

/ cd
su postgres
pg_dump IBSng > /var/lib/pgsql/IBSng.sql

خب حالا شما در مسیر var/lib/pgsql/ یک فایل بک آپ دارید که اون رو باید دانلود کنید و نگه دارید.( اگر نیاز به دانلود دارید باید توسط نرم افزار winscp دانلود کنید )
و در صورت لزوم با دستور زیر ریستور کنید :

 

/ cd
su postgres
psql IBSng < /var/lib/pgsql/IBSng.sql

یا اگر نشد :

psql -U ibs -d IBSng -f IBSng.sql

البته اگر روی سرور دیتابیس قبلی وجود داشت باید اون رو پاک کنیدو از اول ایجاد کنید :

su postgres
dropdb IBSng
createdb IBSng

و بعد ریستور کنید.برچسب ها : , ,