منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بیاین پی دی اف بازی

اول از هم این پکیج رو نصب کنین
pdftk

و حالا دستورات!

split
با این دستور pdf خود را split کنید
pdftk in.pdf burst
این دستور فایل‌هایی به نام‌ pg_0001.pdf و غیره می سازد برای این که نام‌گذاری به صورتی که دوست دارید باشد از سبک نمایش printf استفاده کنید مثلا
pdftk in.pdf burst page_%04d.pdf
به این صورت نام‌گذاری می‌کند pg_0001.pdf, pg_0002.pdf و غیره

تغییر زمینه
pdftk in.pdf background back.pdf output out.pdf
این دستور زمینه اولین صفحه pdf ورودی رو درمیاره و اون رو را زمینه تمام صفحات خروجی می‌کند

join
برای چسباندن دو فایل pdf چنین کنید
pdftk in1.pdf in2.pdf cat output out.pdf
یا این که همه فایل‌های pdf مورد نظر را در یک شاخه کپی کنید و
pdftk *.pdf cat output out.pdf

تعمیر (در صورت امکان)
pdftk broken.pdf output fixed.pdf

حذف صفحه
برای حذف صفحه مثلا ۱۳ بزنید
pdftk in.pdf cat 1-12 14-end output out1.pdf
توضیح:
cat 1-12 14-end
یعنی عملیات رو روی این شماره صفحات انجام بده و بقیه صفحات را دور بریز
اینجا گفتم صفحه یک تا دوازده و چهارده به آخر پس صفحه سیزده حذف می‌شه

rotate
ممکنه بخواین pdf رو بچرخونین برای این که pdf رو ۹۰ درجه خلاف ساعت بچرخونین بزنین
pdftk in.pdf cat 1-endL output out.pdf
نکته:
اون L بعد از end که می‌بینین جهت و مقدار چرخش رو مشخص می‌کنه می‌تونین به جاش این‌ها رو بزنین
N: 0
E: 90
S: 180
W: 270
L:-90
R:90
D:180
چرخوندن صفحه اول
pdftk in.pdf cat 1E 2-end output out.pdf
این دستور فقط صفحه اول رو می‌چرخونه و با بقیه صفحه‌ها کاری نداره - اون‌ها رو حذف نمی‌کنهنمونه
شما می‌توانید هم زمان چندین صفحه رو حذف کنید و بقیه رو هم بچرخونین!
pdftk 1.pdf cat 1-10L 20-30E 40-endS output out.pdf

خروجی این دستور
صفحه ۱ تا ۱۰ - ۹۰ درجه در خلاف جهت عقربه‌های ساعت چرخیده
صفحه ۱۱ تا ۱۹ - حذف شده
صفحه ۲۰ تا ۳۰ - ۹۰ درجه در جهت عقربه‌های ساعت چرخیده
صفحه ۳۱ تا ۳۹ - حذف شده
صفحه ۴۰ تا آخر- ۱۸۰ درجه در جهت عقربه‌های ساعت چرخیدهبرچسب ها : ,