منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بیایید ایرانی باشیم

التماس می کنم کمی مطالعه کنید مطالعه با تفکر… و التماس می کنم مطالب بدون منبع را نسازید و نشر ندهید التماس میکنم بیایید کمی ایرانی باشیم لطفا به هرکه میپرستید حکمای ایرانی را بشناسید, بجای مارکس و هگل و دکارت و …. کتاب های ایرانی مثل سمک عیار , کلیدر و … بخوانید نه...

Continue Reading

نوشته بیایید ایرانی باشیم اولین بار در گشتاسب مظفریان - GMozafarian پدیدار شد.برچسب ها : , ,