منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بیست و نه اسفند

۶۳ سال از اون روز گذشت. آن روزها که حتی در آخرین روز سال منافع ملی بر منافع شخصی ارجحیت داشت…

BjHd078CQAApiaS.jpg:largeاین عکس از خنده  دکتر مصدق زمانی گرفته شده که دادگاه بین‌المللی لاهه رای به ملی شدن صنعت نفت ایران داده است.برچسب ها : , ,