منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تاثیر فرهنگ بر متن ‌باز

فرهنگ کشورهای مختلف، نیازهای متفاوت می‌طلبد. براساس نظریه ادوارد تی هال (محقق علم انسان‌شناسی)، کسانی که در ارتباطات روزمره خود از ادبیات ثقیل‌تری استفاده می‌کنند، ترجیح می‌دهند با کسی کار کنند که از او شناخت کامل دارند.