منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تاریخچه یونیکس در یک نگاهبرچسب ها :