منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تاریخ پایان پشتیبانی از فدورا ۲۰

Fedoralogo

بیستمین نسخه ی فدورا که Heisenbug نام دارد هم اکنون به روزهای پایانی جهت پشتیبانی نزدیک می شود.بر اساس چرخه حیات فدورا، نسخه ی فدورا ۲۰ از تاریخ ۲۶-۰۶-۲۰۱۶  دیگر پشتیبانی نمی شود و بسته های بروزرسانی برای آن منتشر نمی شود.

کاربراین که از فدورا ۲۰ استفاده می کنند می توانند از آخرین نسخه ی فدورا یعنی فدورا ۲۲ استفاده کنند و یا اینکه سیستم خود را به نسخه های بالاتر ارتقا دهند.

گفتنی است انتشار فدورا ۲۰ با سالگرد ده سالگی فدورا نیز همراه بود و از سوی دیگر پروژه ی فدورا این نسخه را به Seth Vidal اختصاص دادند.آقای Seth Vidal که توسعه دهنده ی مدیر بسته ی Yum بودند و همچنین یکی از اعضای توسعه دهنده ی جامعه ی نرم افزار آزاد بودند در تاریخ ۸ July  سال ۲۰۱۳ در گذشتند.

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,