منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تایپ فارسی در openbox

من زیاد با این محیط کار نکردم و اطلاع زیادی در موردش ندارم. فقط وقتی که داشتم لینوکس Slitaz رو امتحان میکردم به این مورد نیاز پیدا کردم. جایی پیدا نکردم که بتونم زبان فارسی رو اضافه کنم. اما میشه از این طریق این کار رو انجام داد:

در فایل autostart در اینجا: ~/.config/openbox/autostart.sh  خط زیر رو اضافه کنید:


setxkbmap -option grp:switch,grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll us,ir