منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تبدیل ذغال‌سنگ به انرژی بدون سوزاندن!

دانشجویان دانشگاه ایالتی اوهایو در آزمایشگاه تحقیقاتی ذغال سنگ تمیز، پروسه‌ی جدیدی را ابداع نمودند که بدون سوزاندن ذغال سنگ می‌توان از آن انرژی گرفت.
در روش قدیمی، با حرارت حاصل از سوزاندن ذغال سنگ آب را بخار کرده و توربین‌های بخار انرژی الکتریکی تولید می‌کنند.
با این روش جدید که coal-direct chemical looping نامیده شده است، در پروسه‌ی تولید انرژی از ذغال سنگ هوا آلوده نخواهد شد.

منبع اصلی خبر