منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تبدیل کاراکترست فایل‌ها در گنولینوکس

به قول کاریکاتورچی‌ها: بدون شرح!

iconv -f WINDOWS-1256 -t UTF-8 original.srt > utf8.srtبرچسب ها : ,