منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تبدیل pdf به عکس

امروز یکی از دوستانم خواست که فایل pdf ای را به عکس تبدیل کنم تا بتونه در اوقات آزادش با  استفاده از رابط usb تلویزیون به تماشای آن بپردازد. بعد از یک جستجو، با استفاده از دستور convert از مجموعه نرم افزاری ImageMagick موفق به انجام آن شدیم که در ادامه نحوه کار را بیان خواهم کرد.

ترمینال را باز کنید و به پوشه ای که فایل pdf در آنجا ذخیره شده است بروید.

با فرض اینکه نام فایل شما foo.pdf باشد نحوه اچرای دستور convert برای تبدیل فایل pdf به عکس به صورت زیر است.

$ convert foo.pdf foo.jpg

اگر تعداد صفحه های فایل بیش از یکی باشد خروجی به صورت foo۱.jpg, foo۲.jpg و ...  خواهد بود.

شما همچنین می توانید با فرمت های دیگری هم خروجی بگیرید به عنوان مثال برای خروجی با فرمت png می توان از دستور زیر استفاده کرد.

$ convert foo.pdf foo.png

برای اطلاع از گزینه های بیشتر دستور convert به صفحه آن در سایت رسمی ImageMagick مراجعه کنید.