منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ترجمه یادداشت‌های انتشار لیبره آفیس ۷.۲

شما می‌توانید درترجمهٔ یادداشت‌های انتشار نسخهٔ آتی لیبره‌آفیس (۷.۲) کمک کنید. به این آدرس مراجعه کنید و کمک کنید تا پیش از انتشار نسخه جدید، این یادداشت‌های انتشار به فارسی هم ترجمه شود.

این یادداشت‌ها در یادداشتِ انتشارِ فارسیِ نسخهٔ ۷.۲ لیبره‌آفیس قابل مشاهده است.برچسب ها :