منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ترکیب چندین فایل ویدئویی با mencoder

شاید برای شما هم پیش اومده باشه که بخواین چندین فایل ویدئو رو به  به یک فایل ویدئو تبدیل کنید. مثلن وقتی که فیلم از روی ۲ تا CD کپی شده:

$ ls
Citizen Kane cd1.avi
Citizen Kane cd2.avi

خب به راحتی می‌زنم:

$ mencoder -oac copy -ovc copy -forceidx \
"Citizen Kane cd1.avi" \
"Citizen Kane cd2.avi" \
-o "Citizen Kane.avi"

توضیح هم این که این برنامه‌ی mencoder یک برنامست که MPlayer ایجاد کرده برای انکد کردن محتوا‌های چند رسانه‌ای.

آپشن‌هایی هم که استفاده شده به این معنی هستن:

  • oac: کدک صدای خروجی. copy هم به این معنیه که کدک فایل منبع حفظ بشه.
  • ovc: کدک ویدئوی خروجی. copy هم به این معنیه که کدک فایل منبع حفظ بشه.
  • o: فایل خروجی
  • forceindex: ساخت مجدد فایل index.برچسب ها : , , , , , , ,