منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تصاویری از فدورا 19 آلفا با میزکار زیبای KDE

\"kde\"

در پست پیشین تصاویری از فدورا ۱۹ آلفا با میزکار Gnome  را مشاهده کردید.در این پست شاهد تصاویر گربه ی شرودینگر با میزکار زیبای KDE هستید.

فدورا ۱۹ که نسخه بعدی این توزیع می باشد طبق جدول  زمانبندی نسخه ی بتای آن در تاریخ ۲۸-۵-۲۰۱۳ و نسخه نهایی آن در تاریخ ۰۲-۰۷-۲۰۱۳ منتشر خواهد شد که برای دیدن لیست ویژگی های فدورا ۱۹ می توانید به اینجا مراجعه نمایید.

 

\"fedora19-alpha-kde\"

 

\"fedora19-alpha-kde\"

 

\"fedora19-alpha-kde\"

 

\"fedora19-alpha-kde\"

 

\"fedora19-alpha-kde\"

 

\"fedora19-alpha-kde\"

 

\"fedora19-alpha-kde\"

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,