منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تصاویر فدورا 19 آلفا با میزکار Gnome

\"

گربه شرودینگر که نام فدورا ۱۹ می باشد چند روز پیش نسخه آلفای آن منتشر شد که خبر آن را می توانید در این لینک مطالعه کنید.

در پایین تصاویری از فدورا ۱۹ آلفا با میزکار Gnome  را مشاهده می کنید :

 

\"fedora19-alpha-gnome\"

\"fedora19-alpha-gnome\"

 

\"fedora19-alpha-gnome\"

\"fedora19-alpha-gnome\"

\"fedora19-alpha-gnome\"

\"fedora19-alpha-gnome\"

 

\"fedora19-alpha-gnome\"

\"fedora19-alpha-gnome\"

 

جهت دیدن  ویژگی های فدورا ۱۹ می توانید به اینجا و جهت دیدن برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۱۹ به اینجا مراجعه نمایید.

امروز و هر روز با فدورا \';)\'

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,