منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تعداد فرایند متعلق به هر کاربر و تعداد کل فرایند ها

زمانی که سیستم بوت می شود، ابتدا فرایند init تحت مالکیت root ایجاد شده و سپس دیگر فرایندها نیز توسط فرایند init و تحت مالیکت root ایجاد می شوند. همچنین کاربرانی که به سیستم لاگین می کنند نیز تعدادی فرایند را ایجاد می کنند. با استفاده از دستور زیر می توان تعداد فرایند کل فرایندهای ایجاد شده در سیستم چه تعداد است.

ps -h Al | wc -l

همچنین می توان از دستور top و دومین خط از بالای خروجی آن تعداد کل فرایندهای در حال اجرا را نیز مشاهده نمود.

top

total_proc

توجه داشته باشید که عدد مشخص شده در شکل بالا تعداد کل فرایند ها است، اما امروزه فرایندها به صورت چند نخی اجرا می شوند. برای پیدا کردن تعداد کل نخ های در حال اجرا از دستور زیر استفاده کنید.

top -H

total_proc2

برای پیدا کردن اینکه هر کاربر مالک چه تعداد فرایند است، از دستور زیر استفاده کنید.

ps hax -o user | sort | uniq -c

total_proc3

همچنین می توانید از دستور زیر نیز تعداد فرایندهای متعلق به هر کاربر را به صورت مجزا نشان دهید. به جای USER_NAME نام کاربر قرار می گیرد.

ps -U USER_NAME | wc -l

ps -U amirnami | wc -l

total_proc5

و در نهایت برای پیدا کردن آنکه چه تعداد فرایند از هر نوع سرویس یا فرایند خاص وجود دارد از دستور زیر استفاده کنید. به جای PROC_NAME نام فرایند قرار می گیرد.

ps -C PROC_NAME | wc -l

ps -C sshd | wc -l

ps -C httpd | wc -lبرچسب ها : , , , , , ,