منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تعداد کل فرایندها و شناسه آخرین ایجاد شده در سیستم

در لینوکس دایرکتوری proc/ حاوی اطلاعاتی در مورد فعالیت فعلی هسته سیستم عامل است. از فایل های درون این دایرکتوری می توان اطلاعات زیادی را بدست آورد. بسیاری از دستورهای لینوکسی خروجی را نشان می دهند که می توان از فایل های همین دایرکتوری پیدا کرد.

در این مطلب از فایل proc/loadavg/ می خواهیم تعداد کل فرایندهایی که در حال حاظر بر روی سیستم در حال اجرا هستند و همچنین شناسه یا PID آخرین فرایند ایجاد شده را پیدا کنیم. پیش از خواندن این مطلب می توانید مطالب زیر را بخوانید.

تعداد فرایند متعلق به هر کاربر و تعداد کل فرایند ها

پیدا کردن تعداد فرایندهای در حال اجرا و بلاک شده در لینوکس

فایل proc/loadavg/

این فایل شامل یک خط پنج ستونه است. سه ستون نسخت همان محتوای دستور uptime یعنی بار سیستم در یک، پنج و پانزده دقیقه قبل را نشان می دهد. ستون چهارم تعداد فرایندهای در حال (اجرا)/تعداد کل فرانیدها را نشان می دهد. دستور top -H نیز تعداد کل فرایندهای فعلی بر روی سیستم را نشان می دهد. ستون پنجم نیز شناسه یا PID آخرین فرایند ایجاد شده را نشان می دهد.

سیستم فایل proc/ چیستبرچسب ها : , , , , , , , ,