منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تعغیر ساعت و روز جلسات

بدینوسیله به اطلاع علاقه مندان به متن باز و گنو/لینوکس میرسانیم جلسات از شنبه ها به پنجشنبه ها ساعت ۱۵ انتقال یافت . محل جلسه پیش رو در :  تبریز – باغشمال – جنب بانک انصار ، طبقه فوقانی نمایشگاه ارابه ، شرکت شایا سیستم برگزار میشود .

ورود برای عموم آزاد میباشد .برچسب ها : , , ,