منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییرات بزرگ در سایت

یک معذرت خواهی بزرگ :‌

هاست سایت رو تغییر داایم و این امر باعث تغییرات زیادی در سایت شده و خواهد شد .

از تمامی عزیزان به دلیل ایجاد این تغییرات و مشکلاتی که در این زمینه خواهد بود عذر خواهی می کنم .

امیدوارم هر چه سریعتر سایت به حالت ایده آل برگرده !‌