منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر تم بوت

 

تم Solar

راهنمای تغییر تم plymouth

ادامه مطلببرچسب ها : ,