منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر در برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۴ آلفا

fedora-logo

 

نسخه بعدی فدورا که Fedora 24 می باشد،یکبار برنامه زمانبندی انتشار آن دچار تغییر شد و اکنون نیز بر اساس جلسه ی چند روز پیش، که تیم توسعه ی فدورا داشتند تصمیم بر این شد که نسخه ی آلفای فدورا ۲۴ با چند روز تاخیر منتشر شود که دلیل آن بر طرف نشدن برخی از باگ ها می باشد.

گفتنی است این تاخیر فقط شامل نسخه ی آلفای فدورا ۲۴ می باشد و نسخه های بتا و نسخه نهایی فدورا ۲۴ بر اساس زمانبندی قبلی منتشر خواهند شد.با این حال نسخه آلفای فدورا ۲۴ در تاریخ ۲۹-۰۳-۲۰۱۶ و نسخه بتای فدورا ۲۴ در تاریخ ۰۳-۰۵-۲۰۱۶ منتشر خواهند شد و سرانجام نسخه نهایی فدورا ۲۴ در تاریخ ۰۷-۰۶-۲۰۱۶ منتشر خواهد شد.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد این تاخیر می توانید به لینک پایین مراجعه نمایید :

 

https://lists.fedoraproject.org/archives/list/devel@lists.fedoraproject.org/thread/OIDYNUIJGGUKG2SZNUHELQRI4KDBNG6N/

جهت دیدن برنامه ی زمانبندی انتشار فدورا ۲۴ نیز می توانید به لینک پایین مراجعه نمایید :

 

https://fedoraproject.org/wiki/Releases/24/Scheduleبرچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,