منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر در برگزاری نشست های عمومی لاگ

نظر به جدا شدن جلسات آموزشی از جلسات عمومی بر اساس اطلاعیه ی واحد آموزش لاگ، در تالار گفتگو تاپیکی برای پیشنهاد ارائه ی مطلب در جلسات عمومی ایجاد شده است که موضوع جلسات از این پس بر اساس آن تاپیک تعیین خواهد شد. 
 برچسب ها : , , ,