منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر دستورات

یکی از مفیدترین نکته‌هایی که بسیاری از افرادی که سالها با لینوکس کار کرده و از آن اطلاعی ندارند، جایگزین کردن عبارتی در دستوری که قبلا زده‌اند است.

به طور مثال فرض کنید می خواهید به سروری با آیپی فرضی 192.168.100.1 با یوزر mghaffari ارتباط ssh برقرار کنید برای این کار دستور زیر را تایپ می‌کنید:

ssh -l mghaffari 192.168.100.1

و یا

ssh mghaffari@192.168.100.1

ولی بعد از زدن دستور فوق یادمان می‌افتد که بهتر است یا یوزر ehsan با سرور مورد نظر ssh بزنید . در این حالت اکثر افراد با استفاده از کلید بالا دستور را آورده و شروع به تصحیح و پاک کردن عبارت mghaffari و جانشینی آن با عبارت ehsan می‌کنند . ولی راه بسیار ساده تری هم وجود دارد

شما کافیه دستور زیر را تایپ کنید:

^mghaffari^ehsan

به طور خودکار در دستور قبلی عبارت mghaffari با ehsan جایگزین میشه.

نکته: بیشترین کاربرد نکته فوق وقتی است که طول دستور زیاده.

نمونه دیگر این دستور هنگامی است که میخواهید package ای را با استفاده از دستور yum نصب کنید و اشتباها نام package را اشتباهی تایپ می‌کنید:

yum install wrong-package-name

و بعد از آن میخواهید آن را تصحیح کنید

کافیست فقط عبارت:

^wrong^correct

را تایپ کنید تا در دستور قبلی عبارت correct جانشین عبارت wrong گردد

yum install correct -package-name

نکته: اگر دستوری که شما می خواهید عبارتی را در آن تغییر دهید آخرین دستور زده شده نیست باید به صورت زیر عمل کنید.

ابتدا پیدا کنید که چندمین دستور زده شده را می‌خواهید تغییر دهید که با زدن دستور history شماره دستورها نمایش داده می‌شود .

سپس به صورت زیر عمل کنید.

به طور مثال می‌خواهیم در دستور 123 ام مقدار mghaffari را به ehsan تغییر دهیم برای این کار به صورت زیر عمل می‌کنیم:

!123:s^mghaffari^ehsanبرچسب ها : , ,