منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر سطح اجرایی پیش فرض در لینوکس

سطوح اجرایی یا Run Levels در سیستم عامل های یونیکسی مااند لینوکس و … برای مصارف خاصی استفاده می شوند. با ورود به هر Run Level یک سری از سرویس ها اجرا و یا غیر فعال می شوند یا اینکه در سطح اجرایی تک کاربره یا Single Mode با عدد 1 فقط کاربر root وجود دارد یا با تغییر به سطوح اجرایی 0 و 6 در سیستم عامل های یونیکسی سیستم خاموش و Reboot می شوند. در سطوح اجرایی 3 و 5 که شبکه بندی و امکانات و سرویس های شبکه فعال هستند با این تفاوت که سطح اجرایی 5 بر خلاف سطح اجرایی 3 دارای محیط گرافیکی یا GUI وجود دارد. سطح اجرایی 2 مانند سطح اجرایی 3 ولی بدون NFS و  شبکه بندی است. در لینوکس سطح اجرایی 4 بلااستفاده و رزرو شده است.

در این مطلب چگونگی تغییر سطح اجرایی گفته شد، اما استفاده از دستور های runlevel و who -r سطح اجرایی را بطور موقتی تغییر می دهد و پس از راه اندازی مجدد سیستم، سیستم دوباره از  همان سطح اجرایی پیش فرض بوت خواهد شد. برای تغییر دایمی سطح اجرای (بطور مثال از سطح اجرایی 2 به 5 در ابونتو یا از سطح اجرایی 3 به 5 در CentOS) باید فایلی را ویرایش کرد.

برای تغییر دایمی سطح اجرایی در ابونتو باید پارامتر DEAFULT_RUNLEVEL را تغییر دهید. این پارامتر در فایل rc-sysinit.conf زیر دایرکتوری etc/init/ قرار دارد. دستور زیر سطح اجرایی پیش فرض را نشان می دهد.

grep “env DEFAULT_RUNLEVEL” /etc/init/rc-sysinit.conf 

OUTPUT

env DEFAULT_RUNLEVEL=2

برای تغییر باید با یک ویرایشگر مانند vi فایل را باز کنید و مقدار پارامتر DEFAULT_RUNLEVEL را تغییر دهید. برای تغییر سطح اجرایی پیش فرض در توزیع های RHLE/CentOS/Fedora باید خطی که شامل عبارت initdefault از فایل etc/inittab/ را تغییر داد.دستور زیر خطی که شامل این پارامتر است را نشان می دهد.

grep “initdefault” /etc/inittab

OUTPUT

:id:5:initdefault

عدد 5 نشان دهنده سطح اجرایی پیش فرض است. پس لازم است که آنرا تغییر داد.

vi /etc/inittabبرچسب ها : , , , , , , ,