منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر شکل و شمایل ماوس در Login manager

اگه مثل من به وسواس دچارید و دوست دارید تم ماوسی که انتخاب کردید برای login manager هم همون باشه، باید این کارها رو بکنید:
این فایل رو باز کنید: /usr/share/icons/default/index.theme/
و این مقادیر رو توش قرار بدید. و به جای THEMENAME باید اسم اون تمی رو بذارید که میخواید
[Icon Theme]
Name = THEMENAME
Comment = Default icon theme
Inherits = THEMENAME