منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر فضای SGA و PGA بعد از نصب اوراکل

فایل SPFILEORCL.ORA مخزن خود را از مسیر زیر باز کنید:

$Oracle_home/DataBase/product/11.2.0/dbhome_1/database/SPFILEORCL.ORA

با مقداردهی دوباره متغیرهای این فایل می‌توان فضای SGA و PGA را تغییر داد. از اونجایی که این فایل یک فایل باینری است تغییر آن ابزار مناسب آن را می‌خواد که آن را در اختیار نداریم.

نکته: از اونجایی که اسم دیتابیس ما ORCL است این فایل به اسم SPFILEORCL نشان داده شده است.

برای تغییر این فایل از اوراکل خواهش می‌کنیم بی‌خیال SPFILE بشه و از روی SPFILE برای ما یک PFILE ایجاد کند:

CREATE PFILE FROM SPFILE;

زمانی که این دستور را اجرا می‌کنیم یک فایل جدید در همان مسیر SPFILE برای ما ساخته می‌شود به نام INITorcl.ORA با بازکردن این فیال با یک ادیتور متن خواهید دید که این فایل دیگر یک فایل باینری نیست. برای تغییر فضای SGA و PGA دنبال ۲ متغیر sga_target, pga_aggregate_target بگردید و آنها را مجدد مقداردهی کنید.

  • sga_target
  • pga_aggregate_target

ادامه مطلببرچسب ها : ,