منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر محل دکمه های کنترلی پنجره ها

دکمه های لوبونتو

در لوبونتو، دکمه های پیشفرض پنجره ها (برای بستن، بزرگ کردن و یا کوچیک کردن) در سمت راست هر پنجره قرار داره که این حالت شبیه به ویندوز هست.
ولی گاهی برای کمی تغییر و تفاوت،‌ بد نیست که این دکمه ها به سمت چپ برن! حالتی مثل مک.


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]