منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر پروکسی ترمینال برای مصارف صلح آمیز

یه وقت هایی میشه که شما میخواید یه چیزی رو در ترمینال از اینترنت بگیرید که دست بر قضا از سایت هایی هستن که ایران رو تحریم کردند. یا حالا از این طرف مسدود هستند! چه روشی وجود داره که ما ترمینال رو بگیم از طریق پروکسی ای که داریم عمل بکنه؟
به سادگی در ترمینال تایپ کنید:
export http_proxy='http://localhost:8118'
که به جای رنگ قرمز موارد خودتون رو بذارید. و به جای http هم اگه لازم شد https میذارید.
برای برگردوندن به حالت اولیه:
unset http_proxy  یا  unset https_proxy